Thermocontrol 126 copy 2

Sertifiseringer

Thermo Control innehar ulike sertifiseringer for å vise at vi er en seriøs bedrift som setter miljø og kvalitet høyt på agendaen.

Skjermbilde 2022 05 04 kl. 14. 48. 14

 

Sentral Godkjenning  
Sentral godkjenning er en godkjenning som viser at et selskap innehar nødvendig kompetanse, utdannelse og erfaring for spesifiserte fagområder og klassifiseringer.  Sentral godkjenning stiller også krav til styringssystem for å sikre at man jobber i henhold til plan og bygningsloven. 

Thermo Control AS er godkjent innen følgende områder: 

Funksjon
Fagområde
Tiltaksklasse
Prosjekterende
Varme- og kuldeinstallasjoner
2
Utførende
Varme- og kuldeinstallasjoner
3
Utførende
Riving og miljøsanering
1

Thermo Control Nord AS er godkjent innen følgende områder: 

Funksjon
Fagområde
Tiltaksklasse
Prosjekterende
Varme- og kuldeinstallasjoner
2
Prosjekterende
Ventilasjon- og klimainstallasjoner
2
Utførende
Varme- og kuldeinstallasjoner
3
Utførende
Ventilasjon- og klimainstallasjoner
3
Startbank-logo

Startbank

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjektet “Seriøsitet i byggenæringen” og ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig økende kravene til dokumentasjon og behovene for risikohåndtering i bransjen. 

Thermo Control er medlem av StartBANK. 

Isovator_sertifisering logo 1

F-gass 

1. september 2013 ble det lovpålagt for eiere og operatører av kuldeanlegg og varmepumper til å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap på hvert anlegg, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget. 

Thermo Control innehar F-Gass sertifisering og har servicesystem som håndterer F-gass regnskap for våre servicekunder.

Lærlingbedrift

Godkjent Lærebedrift

Thermo Control ønsker å bidra til at vi får flere dyktige kjølemonterer, og er derfor godkjent lærebedrift og har lærlinger som en naturlig og viktig del av vår base av montører og teknikere. 

Miljofyrtarn-norsk-farger-rgb

Miljøfyrtårn

Thermo Control er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som stiller strenge krav til organisasjonen for å sikre at vi ivaretar sikkerhet til vårt personell, samtidig som vi har alle lovpålagte sertifiseringer på plass.

Videre krever det at vi har fokus på optimalisering og på å minimere utslipp av kuldemedie. Det kreves også et salgsfokus mot kuldemedier som har lav «GWP» (Global Warming Potential), som for eksempel Propan, CO2, HFO, etc.

Thermocontrol 070 copy e1654599471289

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å dekke dine behov. Ta gjerne kontakt med oss, så får du råd fra våre kompetente fagfolk. 

Tc bue lenger
Tc bue