Personvern­erklæring

Hvem er vi?

Thermo Control AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig:

Organisasjonsnummer: 979 439 334

Navn/foretaksnavn: Thermo Control AS

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse: Snipetjernveien 7, 1405 Langhus

Hva er hensikten med databehandlingen?

For personopplysninger som sendes inn via vårt kontaktskjema er hensikten å behandle datene for å kunne f.eks:

 • Besvare henvendelser
 • Kontakte via e-post og/eller telefon
 • Følge opp kunder via vårt CRM-system (SuperOffice)

For personopplysninger som sendes inn via vårt nyhetsbrevskjema er hensikten å behandle dataene for å f.eks. kunne sende relevante nyheter vedrørende Thermo Control, aktuelle produkter eller lignende.

Behandlingsgrunnlag

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss. Vi mottar informasjon og henter informasjon basert på legitim interesse som er gitt. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke, grunnlaget for å oppfylle vår kontrakt, nødvendig for å oppfylle vår rettslig plikt jfr., bokføringsloven og lov om arkiv.

Særlig om markedsføring per e-post eller SMS, etc.

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger som sendes inn via vårt kontaktskjema/nyhetsbrevskjema blir lagret på nettsidens server, samt videresendt til vår e-post. Dataene kan også brukes i vårt CRM-system (SuperOffice) for videre oppfølging.

I tillegg lagres anonymiserte opplysninger for vår brukeranalyse, les mer om dette i vår informasjonskapsel-erklæring.

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, og hvilke opplysninger vi har hentet, kan vi lagre disse opplysningene om deg:

 • Selskapsnavn, personnavn, stilling, arbeidssted, mobil, e-post
 • Opplysninger om kundeforholdet
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. aktiviteter på våre nettsider (herunder dato og tid og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Opplysninger for identifikasjon og registrering av en kunde eller leverandør

Hvem deler vi personopplysninger med?

 • Våre lokale samarbeidspartnere – Spesifiseres ved avtaleinngåelse
 • Vårt CRM-system (SuperOffice) for videre oppfølging
 • Google Analytics – Anonymiserte brukerdata

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Dine rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Thermo Control AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Thermo Control AS sine systemer, har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg
 • Oppdatere dine personopplysninger
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon:

Arne Andresen

+47 928 57 385

Tc bue lenger
Tc bue