Thermocontrol 115 ny
Thermocontrol 115 1 e1658820620849

HMS

Kjølemaskiner og varmepumper er maskiner som ofte har høyt trykk, høye/lave temperaturer, brannfarlige eller giftige kuldemedier, høyt støynivå eller vanskelig tilkomst. Derfor er det viktig at vi har sikkerhet høyt prioritert.

Thermo Control jobber systematisk med å hele tiden forbedre og implementere nye tiltak for å sikre at vi ivaretar HMS for våre ansatte, og samtidig sørger for at vi ikke påfører naturen skade som følge av utslipp av skadelige klimagasser. 

Vi gjennomfører regelmessig oppdatering av blant annet prosedyrer og rutiner for alle ansatte, samt opplæring av førstehjelp, kursing av kuldemedier og forholdsregler, for å sikre at man alltid har nødvendig og rett kunnskap. 

Thermo Control er miljøfyrtårn-sertifisert, noe som stiller strenge krav til organisasjonen for å sikre at vi ivaretar HMS for vårt personell, samtidig har alle lovpålagte sertifiseringer på plass. Videre krever det at vi har fokus på optimalisering og minimere utslipp av kuldemedier. Det kreves også et salgsfokus mot kuldemedier som har lav «GWP» (Global Warming Potential) som for eksempel Propan, CO2, HFO, etc. 

Thermocontrol 070 copy e1654599471289

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å dekke dine behov. Ta gjerne kontakt med oss, så får du råd fra våre kompetente fagfolk. 

Tc bue lenger
Tc bue