Basefarm

Oslo,
2022
«Det ligger enormt mye matematikk og ingeniørkraft i det Thermo Control gjør her hos oss. De har lykkes med å tilpasse sine leveranser til våre kvalitetskrav innenfor bærekraft og forsyningssikkerhet, og sammen med sin faglige integritet, gjør dette oss trygge på vår partner i samarbeidet videre»
– Michael Storrøsten, Vice President Datasenters.
Datasenter
0
Effekt (MW)
0
Areal (m²)

Valgte forsyningssikkerhet og integritet

Basefarm drifter og leverer virksomhets- og samfunnskritiske systemer og løsninger for alle sine kunder – fra egne datasentre.

«Et moderne datasenter er premissgivende for dagens bruk av teknologi. Det skal fungere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, år etter år – uten å stoppe opp. For å lykkes i dette markedet må vi ha seriøse partnere, og siden vi skal vokse mye i tiden fremover er vi meget fornøyd med å sikre oss Thermo Control som partner», sier Vice President Datasenters Michael Storrøsten.

Langvarig partnerskap

Han fullroser partneren og understreker at et slikt forretningssamarbeid er langvarig. Det er mange sjekkpunkter i tillegg til produktspesifikke krav og innovative løsninger når Basefarm er i forhandling med leverandører og partnere. Med mye virksomhetskritisk og samfunnskritisk infrastruktur som forvaltes, er pålitelighet og integritet nøkkelkriterier i valg av partner.

En kostnadseffektiv og driftssikker kjøleløsning er essensielt i stabil datasenterdrift. Thermo Controls kunnskap og erfaring utnyttes nå på beste måte i samarbeid med andre nøkkelpartnere i Basefarms store utbyggingsprosjekter. Med et gulvareal på over 15 000 kvadratmeter i Oslo-området er det mange servere og mye IKT-utstyr som behøver de beste kjøleløsningene.

Energieffektivitet

Markedssjef Magnus Børgund Askautrud og prosjektleder Thomas Ulvestad hos Thermo Control er spesielt opptatt av energieffektivitet, og Basefarm er en kunde som har en effektiv og driftssikker kjøleløsning, og adapterer nye kuldemedier med lav miljøpåvirkning samt enda høyere effektivitet i pågående prosjekter. Anlegget prosjekteres for fremtiden, og klargjøres for å tilknyttes mot nærliggende fjernvarmeanlegg, for å kunne gi spillvarme til flere tusen boliger i tiden fremover.

Thermo Control og Basefarm har gjennom mange års partnerskap god kjennskap til krav og sikkerhet med slike løsninger, og har tett dialog for å sikre at man ivaretar dette i pågående prosesser.

«Forsyningssikkerhet og langsiktig forutsigbarhet er noe av det aller viktigste for oss. Vi har ansvar for utrolig mange viktige og komplekse virksomheter, og alle må kunne stole på at våre leveranser er tilgjengelig hver eneste dag uten noe nedetid», forteller Storrøsten.

Vann, strøm og internett

Tidligere var det forsyningssikkerheten for vann og strøm som ble kalt samfunnskritisk. Nå er det vann, strøm og internett. Vi er nødt til å ha 100% tilgjengelighet over hele linjen – det er helt kritisk for det meste i samfunnet.

«Våre partneres evne til å levere på disse kriteriene dermed er helt sentralt. Basefarms forpliktelser til sine kunder, i tillegg til vårt samfunnsansvar, strekker seg flere tiår fremover i tid, og det betyr tydelige og strenge krav fra oss», sier han.

Markedssjef Magnus Askautrud forteller at Thermo Control leverer robuste produkter fra anerkjente leverandører som garanterer deletilgang på produkter i over 20 år. Dette inngår som en viktig del av vårt serviceapparat som sikrer mange kritiske installasjoner i Norge. Vi har over 45 serviceteknikere som sikrer at alle systemer fungerer 100 prosent til enhver tid, og de står beredt 24/7/365 for å hjelpe våre kunder.

Bærekraftige mål

Basefarm stiller tydelige kvalitetskrav til seg selv og sine partnere. Dokumenterte styringsprosesser, ISO-sertifiseringer og flere av FNs bærekraftsmål er viktig i denne sammenhengen. Basefarm stiller også strenge krav til energieffektivitet da de har ambisiøse klimamål som skal oppnås, blant annet gjennom løsningene man har valgt fra Thermo Control. Det er viktig å finne de rette produktene i hvert enkelt tilfelle og prosjekt. Dette løser de to partnerne godt i sitt langsiktige samarbeid.

«Det ligger enormt mye matematikk og ingeniørkraft i det Thermo Control gjør her hos oss. De har lykkes med å tilpasse sine leveranser til våre  kvalitetskrav innenfor bærekraft og forsyningssikkerhet, og sammen med sin faglige integritet, gjør dette oss trygge på vår partner i samarbeidet videre», understreker Storrøsten.

Alt som foregår i et datasenter berører ordet sikkerhet, og Basefarm er sikre på at de har valgt de rette leverandører og partnere for fremtiden.

   Fakta om Basefarm

  • Etablert i Norge i år 2000.
  • Ledende Europeisk driftsleverandør av virksomhetskritiske IKT- og skyløsninger
  • Er en del av Orange Business Services som inngår i den globale telekommunikasjonsoperatøren Orange Group
  • Har 12 datasentre i Europa, og 2 i Norge
  • Hovedkontor i Norge, med en rekke lokalkontorer i flere land i Europa

Er du vår neste referanse? 

Vi hjelper deg gjerne med å dekke dine behov. Ta gjerne kontakt med oss, så får du råd fra våre kompetente fagfolk. 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på det nyeste innholdet og få annen relevant informasjon fra Thermo Control. Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på det nyeste innholdet og få annen relevant informasjon fra Thermo Control. Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev!