Datakjølere

Datakjølere
Datakjølere Datakjølere

Dataromskjølere

• Maskinene er EUROVENT® godkjente
• Med eller uten backup (dobbelt batteri)
• Integrert frikjøling om ønskelig.
• R410 Kuldemedium på DX enheter.
• EC ”pluggfan” vifter og store luftfilter.
• Danfoss styrings regulator.
• Vannkjølt kondensator eller batteri. 
• InRow kjølere for isvann eller DX
• G-serie for store datahaller

Brosjyrer

El. skjema

FDV

© Copyright 2009-2011 - Thermo Control AS - Tlf. 23 16 95 00- Ryensvingen 11 - 0680 Oslo